Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het
skip to Main Content

Privacy Statement

GASTRO LOODS hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
GASTRO LOODS is onderdeel van Admidex B.V.,  gevestigd aan de Laan van de Leeuw 4, 7324 BD te Apeldoorn, ingeschreven onder handelsregisternummer 09066018. Admidex B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw GASTRO LOODS account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt GASTRO LOODS persoonsgegevens?
GASTRO LOODS verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met GASTRO LOODS. Bijvoorbeeld indien u:

 • een klantenpas aanvraagt;
 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • inlogt op uw GASTRO LOODS account of via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met GASTRO LOODS;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met GASTRO LOODS kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op GASTRO LOODS.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de GASTRO LOODS Courant;
 • per e-mail;
 • het registratieformulier om de GASTRO LOODS klantenpas aan te vragen;
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij GASTRO LOODS terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt GASTRO LOODS?
GASTRO LOODS verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij GASTRO LOODS bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.GASTRO LOODS.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt GASTRO LOODS persoonsgegevens?
GASTRO LOODS verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

GASTRO LOODS verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van GASTRO LOODS. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat GASTRO LOODS haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan GASTRO LOODS persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt GASTRO LOODS persoonsgegevens?
GASTRO LOODS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen GASTRO LOODS en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert GASTRO LOODS beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen
GASTRO LOODS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer GASTRO LOODS hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift .

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals GASTRO LOODS hen voorschrijft. GASTRO LOODS verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

GASTRO LOODS en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. GASTRO LOODS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring
GASTRO LOODS maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging
GASTRO LOODS hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. GASTRO LOODS neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.  GASTRO LOODS neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging
GASTRO LOODS heeft haar winkels en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. GASTRO LOODS bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van GASTRO LOODS via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u.  Daarnaast  bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

HANOS Nederland
t.a.v. Privacy Officer Postbus 10378 7301 GJ Apeldoorn

Of u kunt een e-mail richten aan: privacyofficer@hanos.nl

HANOS  streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop GASTRO LOODS met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres:  privacyofficer@hanos.nl

Wijzigingen privacy statement

GASTRO LOODS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.GASTRO LOODS.nl/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018.

Back To Top